GDPR : General Data Protection Regulation

In het kader van onze contractuele relatie zullen de door u verstrekte gegevens, door Moortgat Pieter Jan zorgvuldig voor u verwerkt, bewaard en veilig opgeslagen worden en enkel voor Moortgat Pieter Jan beschikbaar zijn.

Deze beveiligde informatie wordt derhalve niet aan derden verstrekt, behoudens uiteraard in het kader van de gerechtelijke procedure aan de rechtbank en eventuele tegenpartijen indien dit noodzakelijk is voor de procedure.

Bij vragen hieromtrent kan u mij steeds contacteren via pieterjan@pjmbemiddeling.be

Ik help u meteen verder.